SỬ DỤNG THUỐC AN THẦN -GIẢM ĐAUBLOC THẦN KINH CƠ Ở BỆNH NHÂN THỞ MÁY

SỬ DỤNG THUỐC AN THẦN -GIẢM ĐAU

BLOC THẦN KINH CƠ Ở BỆNH NHÂN THỞ MÁY

Hầu hết BN được hỗ trợ thông khí cấp cứu đều cần dùng thuốc an thần, giảm đau. Thở máy gây BN tình trạng sợ hải, lo lắng. Các thuốc thường được dùng nhất để BN dễ thích ứng với máy thở hơn gồm: thuốc an thần, giảm đau, thuốc bloc TK- cơ.

TÊN THUỐC

Lorazepam

Midazolam

Diazepam

Propofol

Thời gian tác dụng

5-20 phút

2-5 phút

3-20 phút

1-2 phút

Liều ngắt quãng

0,02-0,06

0,02 -0,08

0,01-0,03

mg/kgx 2-6

mg/kgx0,5-2

mg/kgx0,5-

giờ/lần

giờ/lần

6 giờ/lần

Tốc độ truyền

0,01-0,1

0,04-0,2

5-80pg/kg/p

mg/kg/giờ

mg/kg/giờ

II. THUỐC GIẢM ĐAU GÂY NGHIỆN:

TÊN THUỐC

Morphin

Fentanyl

Hydromorphin

Khởi đầu tác dụng

Nhanh

Nhanh

Nhanh

Liều ngắt quãng

0,01-0,15 mg/kg

0,35-1,5 pg/kg 0,7-1 pg/kg/giờ

10-30 pg/kg

Tốc độ truyền

0,07 – 0,5 mg/kg/giờ

7-15 pg/kg/giờ

III. THUỐC BLOC THẦN KINH-CƠ:

TÊN THUỐC Pancuronium Vecuronium Tubocurarin

Liều để đặt NKQ Tốc độ truyền TM

0,08-0,1 mg/kg 1 pg/kg/phút

0,1-0,2 mg/kg 1 pg/kg/phút

0,5-0,6 mg/kg

0,08-0,12

mg/kg/giờ

IV. THỰC HÀNH TRÊN BỆNH NHÂN THỞ MÁY:

– Hầu hết BN thở máy xâm lấn thường cần dùng thuốc an thần ở một mức độ nhất định. Dùng thêm thuốc giảm đau ở BN có tình trạng đau, chỉnh liều dùng tới mức tối thiểu nhưng vẫn có tác dụng làm BN thoải mái và thở theo máy.

– Cần tăng liều an thần, giảm đau ở BN mất đồng bộ với máy sau khi đã loại trừ các nguyên nhân khác gây suy hô hấp đột ngột ở BN thở máy.

– Xem xét dùng thuốc gây bloc TK-cơ khi bệnh nhân có tình trạng kích động dữ dội không thể kiểm sóat bằng các lọai thuốc khác, hoặc cần kiểm sóat tốt thông khí của bệnh nhân theo các thông số cài đặt trên máy thở. Hạn chế thời gian sử dụng ngắn nhất có thể.

 

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *