Tin Tức

Chuyên mục bài viết tin tức mới nhất về cây thuốc đông y, bài thuốc đông y, biểu hiện sử dụng thuốc, cảnh báo, đánh giá chi tiết từng trường hợp nóng trên báo chí, diễn đàn.

Chuyên mục tin tức được lập để theo dõi các tin tức trong ngành dược phẩm, bài thuốc hay.