PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ CHO RĂNG SỮA SÂU MEN (K0.20)

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ CHO RĂNG SỮA SÂU MEN (K0.20)

1. CHẨN ĐOÁN:

1.1. Lâm sàng:

– Bệnh nhân không có cảm giác đau.

– Khám lâm sàng: men răng có vệt màu trắng đục, thám châm chạm vào sẽ bị mắc lại hoặc hơi ê nhẹ.

1.2. Cận lâm sàng (nếu có):

Phim X-quang : Ít có giá trị chẩn đoán.

1.3. Chẩn đoán xác định: Sâu men.

2. ĐIỀU TRỊ:

– Đánh bóng cho nhẵn.

– Áp gel Fluor trên răng có thể giúp phục hồi men và làm biến mất vết trắng đục.

– Nếu có lỗ sâu thực sự thì tạo xoang trám, trám bằng vật liệu trám kết thúc.

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *