PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ CHO RĂNG SỮA – RĂNG SÂU NGÀ

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ CHO RĂNG SỮA – RĂNG SÂU NGÀ

1. CHẨN ĐOÁN:

1.1. Lâm sàng:

– Bệnh nhân có cảm giác bị đau nhiều khi ăn lạnh, chua ngọt, đau khi bị kích thích.

– Bệnh nhân đau khi ăn nhai do thức ăn nhồi nhét vào lỗ sâu.

– Khám trên lâm sàng có lỗ sâu tiến triển vào ngà.

1.2. Cận lâm sàng (nếu có):

Phim X-quang: Có thấu quang.

1.3. Chẩn đoán xác định: Sâu ngà

2. ĐIỀU TRỊ:

– Tạo xoang : dùng cây nạo ngà hoặc mũi khoan làm sạch xoang trám.

– Trám: bằng vật liệu trám kết thúc.

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *