PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ TOXOCARA MẮT

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ TOXOCARA MẮT

ĐIỀU TRỊ TRIỆU CHỨNG VIÊM MÀNG BỒ ĐÀO

ĐIỀU TRỊ PHỐI HỢP

1. Diệt ấu trùng:

• NOTEZINE ( 100mg) Diethyl Carbamazine 3mg /kg x 14-21 ngày.

• THIABENDAZOLE ( MInDeZOL) phối hợp vơi Corticoides 1mg/ kg / ngày , giảm liều dần.

2. Áp lạnh hoặc quang đông ấu trùng( nếu thấy) hoặc áp lạnh trung tâm của u hạt võng mạc.

3. Cắt pha lê thể nếu thấy bệnh tiến triển.

(Hội chẩn BS trưởng phó khoa đáy mắt)

Chỉ định khi:

• Viêm phalê thể nặng dù đã điều trị Corticoide.

• Màng Fibrin diện đồng tử.

• Co kéo pha lê thể -Võng mạc.

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *