PHỤC HÌNH THÁO LẮP KHUNG LIÊN KẾT

PHỤC HÌNH THÁO LẮP KHUNG LIÊN KẾT

1. CHẨN ĐOÁN

– Mất răng lẻ tẻ hàm trên, hàm dưới

2. CHỈ ĐỊNH

– Những răng còn lại có đủ khả năng chịu lực cho những răng đã mất

– Yêu cầu thẩm mỹ

– Mất nhiều răng khoảng cách răng trụ quá xa

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH :

– Răng mang mắc cài là răng cửa

– Răng trụ có mô nha chu suy yếu

4. PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ

4.1. Lấy dấu nghiên cứu

4.2. Mài cùi , lấy dấu răng mang mắc cài ,xác định tương quan khớp cắn

4.3. Thử sườn có mang mắc cài

4.4. Thử phục hình cố định có mang mắc cài , lấy dấu kết hợp phục hình

tháo lắp khung và phục hình cố định có mang mắc cài

4.5. Thử khung có mang mắc cài , Xác định tương quan cắn khớp .

4.6. Thử răng

4.7. Gắn phục hình cố định và phục hình tháo lắp . Điều chỉnh khớp cắn .

4.8. Tái khám ,chữa đau

Phương pháp điều trị

Thuốc, nguyên vật liệu – hóa chất

1. Mài cùi , lấy dấu PHCĐ

1. Alginate, cao su nặng, nhẹ, ly, găng, mũi kim cương.

2. Thử sườn có mắc cài

2. Ly, găng.

3. Thử PHCĐ có mang mắc cài

3. Mũi kim cương, đá mài, ly, găng.

4. Lấy dấu kết hợp PHTL + PHCĐ có mang mắc cài

4. Giấy nhám, mũi mài nhựa, giấy cắn, mũi kim cương, ly, găng.

5. Thử khung có mang mắc cài

5. Mũi kim cương, giấy cắn, ly, găng.

6. Thử răng

6. Mũi mài nhựa, mũi kim cương, ly, găng.

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *