CHĂM SÓC ỐNG DẪN LƯU

CHĂM SÓC ỐNG DẪN LƯU

I. Chỉ định đặt ống dẫn lưu

– Dẫn lưu sau phẫu thuật cắt bỏ khối u hoặc các bộ phận bị dính, hoặc nghi ngờ có thể chảy máu sau mổ.

– Dẫn lưu để thoát dịch tồn đọng sau phẫu thuật nhiễm trùng ổ bụng.

II. Các loại dẫn lưu

– Có rất nhiều loại ống dẫn lưu, trong sản phụ khoa thường dùng nhất là dẫn lưu Penrose, Redon, Drain, Sump Drain.

III. Vị trí đặt dẫn lưu

– Vùng có ổ mủ.

– Vùng thấp (hai hố chậu, cùng đồ Douglas), rãnh đại tràng và vùng dưới gan.

IV. Thời gian lưu ống dẫn lưu

– Ông dẫn lưu thường được giữ cho đến khi thoát hết dịch. Tuy nhiên không nên giữ ống dẫn lưu quá 72 giờ.

V. Chăm sóc ống dẫn lưu

– Theo dõi dịch chảy ra (tính chất, số lượng, màu sắc, mùi…).

– Chăm sóc chân ống dẫn lưu (rửa, thay băng).

– Theo dõi tắc ống dẫn lưu (để tránh tình trạng này khi thay băng mỗi ngày phải di động ống dẫn lưu).

– Thay túi dẫn lưu mỗi ngày.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. W.D. Hager, J.W. Larsen, Postoperative Infections: Prevention and Management, Chapter 11 in Te Linde’s Operative Gynecology, 10th edit. 2008,190-222.

2. Schwartz’s Principles of Surgery 9th ed 2010, Chapter 6. Surgical Infections.

Bệnh viện Từ Dữ

Phác đồ điều trị sản phụ khoa – 2012

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *