THÔNG KHÍ KHÔNG XÂM LẤN GIAI ĐOẠN SUY HÔ HẤP CẤP

THÔNG KHÍ KHÔNG XÂM LẤN GIAI ĐOẠN SUY HÔ HẤP CẤP

MỤC ĐÍCH:

Mục đích của thông khí không xâm lấn (TKKXL) là làm giảm tần suất đặt nội khí quản (NKQ) và các biến chứng liên quan đến thở máy qua NKQ.

CHỈ ĐỊNH:

1. Đợt cấp BPTNMT;

2. Suy hô hấp do:

+ Bệnh lý thần kinh cơ;

+ Biến dạng lồng ngực;

+ Di chứng lao;

+ Béo phì bệnh lý;

3. Phù phổi cấp do tim;

4. Thất bại rút ống nội khí quản;

5. Bệnh nhân không đồng ý đặt nội khí quản.

6. Các nguyên nhân suy hô hấp khác: hậu phẫu…

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

1. Ngưng thở;

2. Rối loạn tri giác, lơ mơ, hôn mê;

3. Tần số hô hấp > 35 l/p;

4. Sốc;

5. Chấn thương mặt;

6. Ứ đọng chất tiết phế quản, không khả năng ho khạc;

7. Bệnh nhân không hợp tác.

CÁC PHƯƠNG THỨC THỞ

Phương thức thở

Cài đặt ban đầu

1- PSV + PEEP (BiPAP) (Biphasic positive airway pressure: Thông khí áp lực dương 2 thì)

– PS = 8-10 cmH2O (*)

– PEEP = 3-5 cmH2O (*): tăng dần từng mức 1-2 cmH2O, nếu cần)

– FiO2 được điều chỉnh để duy trì SaO2 ≥ 92%.

2- BIPAP (Bilevel positive airway pressure: thông khí 2 mức áp lực dương)

– Cài đặt 2 mức PEEP:

+ PEEP high: 8-10 cmH20, điều chỉnh để đạt thông khí mong muốn;

+ PEEP low: 3-5 cmH2O, điều chỉnh để đạt mức oxy hoá mong muốn

+ Time H/Time L thường 1:1

3- A/C – Thông khí thể tích

– Vt: 10-15 ml/ kg;

– F: 15-20 lần/ phút.

– I/E: 1/3

– Trigger: -1 cmH2O, nếu sử dụng trigger áp lực, 3 l/p nếu trigger dòng

– FiO2 điều chỉnh duy trì SaO2 ≥92%.

– Vte tối thiểu: 7 ml/ kg.

– F tối đa: 25-30 lần/ phút.

4- CPAP (Continuous positive airway pressure: thông khí áp lực dương liên tục)

– PEEP: 3-5 cmH2O, tăng dần từng mức 1-2 cmH2O theo dung nạp của BN và mục tiêu mong muốn

QUY TRÌNH TKCHKXL ÁP LỰC DƯƠNG CHO BN SUY HÔ HẤP CẤP

Tham khảo:

1. Những vấn đề cơ bản trong thông khí nhân tạo, Nhà xuất bản Y học, 2009, tr: 388-399.

2. The Washington Manual of Medical Therapeutics, 2010.

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *