PHÁC ĐỒ: ĐIỀU TRỊ BƯỚU VÚ LÀNH TÍNH

PHÁC ĐỒ: ĐIỀU TRỊ BƯỚU VÚ LÀNH TÍNH

1.Bướu sợi tuyến

Mổ lấy trọn2.Bướu diệp thể

Mổ cắt rộng bướu

Kết quả Giải phẩu bệnh:

 Bướu diệp thể lành tính: Tái khám mỗi 6 tháng

 Bướu diệp thể ác tính: Đoạn nhũ

 Bướu diệp thể giáp biên ác:

     – Nếu bệnh nhân có điều kiện theo dõi, tái khám: Tái khám mỗi 3 tháng

     – Nếu bệnh nhân không có điều kiện theo dõi, tái khám: xét chỉ định đoạn nhũ

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *