PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ GÂY ĐÓNG CHÓP CHO RĂNG VĨNH VIỄN BẰNG MTA

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ GÂY ĐÓNG CHÓP CHO RĂNG VĨNH VIỄN BẰNG MTA

(Mineral Trioxide Aggregate)

1. CHỈ ĐỊNH:

– Răng vĩnh viễn chưa đóng chóp.

• Viêm tủy không hồi phục.

• Hoại tử tủy.

2. ĐIỀU TRỊ:

– Lấy tủy toàn phần.

– Quay Ca(OH)2 trong 1 tuần.

– Trám MTA vùng chóp, đặt gòn ẩm trong buồng tủy, trám tạm (Caviton).

– Trám bít ống tủy bằng vật liệu trám bít sau 1 ngày, trám tạm.

– Trám kết thúc bằng vật liệu trám kết thúc (GIC hay Composite)

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *