PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VÕNG MẠC TIỂU ĐƯỜNG

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VÕNG MẠC TIỂU ĐƯỜNG

Tổn thương VMĐánh giáLáserTheo dõi

FA

Hinh màu

Tái chỗ

Quang đông

Tháng

Không TS nhẹ

• Không phù HĐ

Không

Thỉnh thỏang

Không

Không

12

• Phù HĐ

Thỉnh thỏang

Chụp

Không

Không

4-6

• Phù HĐ rõ

Chụp

Chụp

Không

2 – 4

Không TS T-B

• Không phù HĐ

• Phù HĐ

Thỉnh thỏang

Chụp

Không

Không

6-8

• Phù HĐ rõ

Chụp

Chụp

Không

2-4

Không TS nặng

• Không phù HĐ

Không

Chụp

Không

Hiểm

3-4

• Phù HĐ

Thỉnh thoảng

Chụp

Cô thể

Có thể sau khi đt phù HĐ

2-3

• Phù HĐ rõ

Chụp

Chụp

Có thể sau khi đt phù HĐ

2-3

TS nhẹ và T-B

• Không phù HĐ

Không

Chụp

Không

Thỉnh thoảng

2-3

• Phù HĐ

Thỉnh thoảng

Chụp

Thỉnh thỏang

Có thể sau khi đt phù HĐ

2-3

• phù HĐ rõ

Chụp

Chụp

Laser

Có thể sau khi đt phù HĐ

2-3

TS cõ nguy cơ cao

• Không phù HĐ

Không

Chụp

Không

Laser

2-3

• phù HĐ

Chụp

Chụp

Laser

Laser

1-2

• phù HĐ rõ

Chụp

Laser

Laser

1-2

 

Chữ ký

Người soạn thảo

Người kiểm tra

Người giám sát

Người phê duyệt

Họ và tên

BS Trần Huy Hoàng

BS. Trần Huy Hoàng

BS. Bùi.t.Thu Hương

BS. Trần Anh Tuấn

Chức danh

BS Trưởng Khoa

BS Trưởng khoa

TP.KHTH

GIÁM ĐỐC

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *