TỔ CHỨC MỘT ĐƠN VỊ THỰC HÀNH THÔNG KHÍ KHÔNG XÂM LẤN (TKKXL)

TỔ CHỨC MỘT ĐƠN VỊ THỰC HÀNH THÔNG KHÍ KHÔNG XÂM LẤN (TKKXL)

– Có thể thực hiện tại khoa SSTC hoặc phòng bệnh nặng ở các khoa lâm sàng.

1. Phương tiện trang bị:

– Máy thở: thể tích hay áp lực;

– Nguồn oxy;

– Mặt nạ: mũi-miệng, hoặc miệng;

– Máy đo Oxy qua da;

– Máy theo dõi ECG (nếu có);

– Máy đo khí máu động mạch;

– Dụng cụ đặt nội khí quản: ống nội khí quản, đèn đặt nội khí quản (thông khí xâm lấn);

– Thuốc an thần, giãn cơ, dịch truyền…

2. Tiến hành thực hiện thông khí không xâm lấn:

– Chuẩn bị 30-60 phút để bắt đầu thực hiện thông khí không xâm lấn.

– Giai đoạn 1: Chuẩn bị phương tiện

+ Máy thở, mặt nạ, máy đo Oxy qua da;

+ Vận hành thử hoạt động máy thở;

+ Tìm mặt nạ thích hợp với kích cỡ mũi miệng BN. + BS và điều dưỡng đầy đủ.

– Giai đoạn 2:

+ Giải thích cho BN, thân nhân BN hiểu mục đích TKKXL, các khó khăn ban đầu, để tham gia hợp tác;

+ Áp mặt nạ vào mặt BN, kiểm tra thông khí khoảng 2-3 phút trước khi thắt dây.

– Giai đoạn 3:

+ Thông khí không xâm lấn ban ngày;

+ Thử lần đầu tối đa 1-2 giờ, xen kẽ thở oxy qua xông mũi, luôn có người theo dõi sát và hướng dẫn.

– Giai đoạn 4:

+ Thử thông khí ban đêm, luôn có điều dưỡng theo dõi.

– Hướng dẫn cho thân nhân BN, nếu có dự kiến cho BN thông khí không xâm lấn tại nhà.

3. Phương tiện nhân sự:

– Nhân sự đủ (BS, điều dưỡng, VLTL, …) có kinh nghiệm thực hành TKKXL;

– Bố trí thời gian theo dõi BN hợp lý.

4. Bilan cần thực hiện trước khi thông khí không xâm lấn:

– Đo khí máu động mạch.

– X-quang lồng ngực.

– CTM, Ion đồ/máu, đường máu, SGOT, SGPT, Urê, creatinin máu, điện tim..

Tham khảo:

1. Những vấn đề cơ bản trong thông khí nhân tạo, Nhà xuất bản Y học, 2009, tr: 388-399.

2. The Washington Manual of Medical Therapeutics, 2010.

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *